Polityka cookies

Pojęcia

Wyrażenia i terminy użyte w Polityce Cookies mają znaczenie nadane im jak poniżej:

 • Cookies – niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator (danych osobowych) – Marcel Kowalkowski. Adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 1/154, 37-450 Stalowa Wola, Polska;
 • Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Pliki cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników takich jak w szczególności komputer, telefon, tablet, smartfon i przesyłane przez serwisy internetowe lub usługi;
 • Przetwarzanie – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Użytkownik – to osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisów internetowych Administratora i powiązanych z nimi usług.

Informacje ogólne

 • Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies, a nadto sposoby przetwarzania informacji o Użytkowniku za ich pomocą;
 • Wydawcą i administratorem serwisów internetowych oraz usług jest Administrator. Z Administratorem można się skontaktować listownie, jak i pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@marcelkowalkowski.pl;
 • Celem Polityki jest:
  • uświadomienie Użytkownika, w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, tak aby Użytkownik mógł samodzielnie, swobodnie i świadomie decydować o tym, czy skorzysta z serwisów internetowych lub usług Administratora;
  • ogólne określenie, w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika oraz do jakich celów te dane wykorzystuje;
  • poinformowanie Użytkownika o przysługujących mu prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Serwisy internetowe i usługi Administratora realizują funkcje pozyskiwania informacji o ich Użytkowniku oraz ich zachowaniu;
 • Pozyskiwanie informacji o Użytkowniku następuje w szczególności poprzez:
  • zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. “ciasteczka”);
  • poprzez gromadzenie logów serwera www na serwerze zarządzanym przez Administratora;
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawniony;
 • Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;
 • Pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis internetowy dostosowany do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie serwisu internetowego w języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień serwisu internetowego wybranych przez Użytkownika;
 • Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cel stosowania plików cookies

 • Cookies używane są w szczególności w celu:
  • Dostosowania zawartości serwisów internetowych i usług Administratora do preferencji i urządzenia końcowego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze serwisów internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów serwisu internetowego, a także zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika;
  • Tworzenia anonimowych, agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisów internetowych i usług Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie serwisów internetowych i usług Administratora, w tym badanie ich wydajności;
  • Utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego lub usługi.

Rodzaje plików cookies

 • Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • W celu zapewnienia realizacji usług Administratora stosuje następujące ich rodzaje:
  • niezbędne – które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Administratora, z których Użytkownik chce skorzystać;
  • funkcjonalne – które są ważne dla działania serwisów internetowych i usług Administratora, gdyż:
   • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisów internetowych lub usług Administratora;
   • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisów internetowych lub usług Administratora;
   • służą większości funkcjonalności serwisów internetowych lub usług Administratora;
 • Ze względu na czas, przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika, Administrator stosuje następujące ich rodzaje:
  • cookies sesyjne (session cookies) – które są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z serwisu internetowego lub usługi;
  • cookies stałe (persistent cookies) – które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień Administratora;
 • Ze względu na cele, jakiemu służą pliki cookies, Administrator stosuje następujące ich rodzaje:
  • konfiguracja stron internetowych – które umożliwiają ustawienia funkcji i usług Administratora;
  • bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – które umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisów internetowych lub usług Administratora;
  • stan sesji – które umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z serwisów internetowych i usług Administratora. Mogą one dotyczyć m.in. najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych serwisach;
  • procesy – które umożliwiają sprawne działanie serwisów internetowych i usług Administratora;
  • lokalizacja – które umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
  • analizy i badania, audyt oglądalności – które umożliwiają lepiej zrozumieć preferencje Użytkownika. W takim przypadku mogą być zbierane anonimowo informacje na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych Użytkownika.
 • Ze względu na ingerencję plików cookies w prywatność Użytkownika, Administrator stosuje następujące ich rodzaje:
  • nieszkodliwe – które obejmują pliki cookies;
  • niezbędne do poprawnego działania serwisów internetowych i usług Administratora;
  • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności serwisów internetowych i usług Administratora, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika;
  • badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

Pliki cookies, a dane osobowe

 • Pliki cookies, co do zasady, nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w takich plikach (np. co do preferencji) w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku serwisów internetowych lub usług Administratora, są traktowane jako dane osobowe;
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania opisanych powyżej określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

 • Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisów i usług Administratora. Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej, lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.
 • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 • Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisach internetowych i usługach Administratora.

Logi systemowe

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych na rzecz Administratora.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP;
 • Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy internetowe Administratora.
 • Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia oferty. O wszelkich zmianach w Polityce Cookies Administrator będzie informowała stosownym komunikatem na swoich serwisach internetowych i usługach, z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.